Ambasadorowie
Krakowskiego Teatru
Komedia
Nagrodę Teraz Polska, Mazurski Rejs Komediowy 2017 i Morski Festiwal Komediowy 2017 dedykujemy pamięci Zbigniewa Wodeckiego – pierwszego Ambasadora Krakowskiego Teatru Komedia.
Magdalena Bieńkowska

Magdalena Bieńkowska

Ambasador Krakowskiego Teatru Komedia (w towarzystwie Jana Jakuba Należytego)

Krzysztof Daukszewicz

Krzysztof Daukszewicz

Ambasador Krakowskiego Teatru Komedia

Dariusz Gnatowski

Dariusz Gnatowski

Ambasador Krakowskiego Teatru Komedia

Wojciech Kuczkowski

Wojciech Kuczkowski

Ambasador Krakowskiego Teatru Komedia

Ewa Kuklińska

Ewa Kuklińska

Ambasador Krakowskiego Teatru Komedia

Jan Kazimierz Siwek

Jan Kazimierz Siwek

Ambasador Krakowskiego Teatru Komedia

Zbigniew Wodecki

Zbigniew Wodecki

Ambasador Krakowskiego Teatru Komedia

Jacek Wójcicki

Jacek Wójcicki

Ambasador Krakowskiego Teatru Komedia