Kontakt

Krakowski Teatr Komedia Spółka z o.o.
ul. Obrzeżna 5A Lok 19
02 -691 Warszawa
NIP 5213716558

XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000592643; REGON: 363313686 .
Kapitał zakładowy 90 000 złotych wpłacony w całości.

Anna Stasiak-Apelska
asa@krakowski-teatr-komedia.pl

Mariusz Stasiak – Apelski
msa@krakowski-teatr-komedia.pl
tel. +48 504 242 044

Natalia Pietrasz
Asystent Zarządu
np@krakowski-teatr-komedia.pl
tel. +48 538 100 038