Kontakt

Krakowski Teatr Komedia Spółka z o.o.
ALEJA WYŚCIGOWA 8/40
02-681 WARSZAWA
NIP 5213716558

XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS: 0000592643; REGON: 363313686
Kapitał zakładowy 90 000 złotych wpłacony w całości.

Skip to content