Mazurski Rejs Komediowy 2016

Krakowski Teatr Komedia na pokładzie żaglowca „Chopin”